dijous, 29 de desembre del 2016

El Palau dels Artesans. El Palau Güell
El passat 15 de desembre vam inaugurar l'exposició temporal El Palau dels Artesans. El Palau Güell, que es podrà veure fins el 2 d'abril del 2017 a la planta baixa.

El Museu d’Art de Cerdanyola, un dels edificis modernistes més carismàtics del municipi, acollim aquesta exposició dedicada una de les obres més emblemàtiques projectades per Antoni Gaudí: el Palau Güell de Barcelona. Aquesta exposició, a través de les fotografies de Ramon Manent i els textos de la comissària Raquel Lacuesta, ens explica l’arquitectura, l’espai, les arts aplicades i els oficis artístics de l’edifici, que avui és Patrimoni Mundial de la UNESCO.

El Palau dels Artesans vol posar en valor el treball dels nombrosos artesans, artistes, industrials i operaris que van participar en l'execució dels elements decoratius del Palau Güell en totes les seves arts aplicades: fusta, forja, vitrall, pedra, ceràmica, guadamassil, teixit o pintura. Petites grans joies de l'edifici que ens arriben projectades gràcies a Ramon Manent, especialista en fotografia de l'art amb més de 40 anys de professió.


El recorregut expositiu que acompanya les imatges ha estat elaborat per la comissària Raquel Lacuesta, historiadora de l'art i estudiosa de l'obra i la personalitat de Gaudí. L'exposició permetrà al visitant descobrir les formes, peces i estructures singulars que resten amagades a cada estança i racó d'aquest palau urbà construït per Gaudí a finals del segle XIX.


dimecres, 14 de desembre del 2016

Modernisme: Accés Obert

Gracmon (Grup de recerca en Història de l’Art i el Disseny Contemporanis, Departament d’Història de l’Art) i Anterrit (Grup de recerca Anàlisi Territorial i Desenvolupament Regional, Departament de Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regional), de la Universitat de Barcelona, estan desenvolupant el projecte Modernisme: Accés Obert, en el qual hi participa el MAC.


Modernisme: Accés Obert té com a objectiu principal la creació d’un recurs únic per a l’estudi i la difusió del patrimoni històric, artístic i cultural del modernisme. Aquest producte abastarà tot el territori català, serà obert i accessible via web i dispositius mòbils i inclourà un entorn on es fomentarà la creació d’itineraris propis per part dels usuaris, que disposaran d’un marc de referència definit pels especialistes de cadascun dels equips integrants d’aquesta iniciativa. Modernisme: Accés Obert serà el producte d’una tasca de recerca i desenvolupament a tres nivells: historicoartístic, geogràfic i tecnològic, amb implicació ciutadana i ús d’un volum i una diversitat notable de dades. Es tracta de respondre al repte social de l’accés universal a un patrimoni sigularment rellevant de Catalunya, tant per la seva significació social i cultural com per la seva  importància com a vector econòmic.

El projecte, planificat per ésser finalitzat el febrer de 2017, parteix de la constatació que el coneixement sobre el modernisme —en forma de metadades— actualment es troba distribuït en un gran nombre i diversitat de fonts, tant obertes i plenament accessibles a la ciutadania com d’accés restringit o bé concebudes com quelcom difícilment optimitzable per un ús general. Així doncs, es contempla la construcció d’una base de dades temàtica sobre el modernisme, que concentraria i relacionaria aquesta informació, tan fragmentada actualment.

Les metadades aportades a aquesta base de dades constituiran l’origen d’una gran capa de contingut agregat, on s’hi afegiran diversos tipus de materials oberts sobre els elements del modernisme situats dins l’abast del projecte. Aquests s’etiquetaran, es geolocalitzaran i es jerarquitzaran a partir d’una tasca interpretativa i documental duta a terme pel Gracmon, grup de referència en la recerca sobre el Modernisme amb més de 25 anys d’experiència en aquest àmbit. Un cop organitzat, l’aplec de metadades i materials serà acarat i analitzat a partir de les dades disponibles sobre freqüentació i usos de la mà d’Anterrit, grup de recerca que des de 1997 se centra en l’anàlisi territorial i en la definició d’estratègies de desenvolupament sostenible en entorns tant rurals com urbans. Un cop obtinguts els resultats, es proposaran rutes en funció de discursos coherents i itineraris ajustats a diversos perfils i necessitats del públic.

Aquesta gran capa oberta de continguts relacionals, organitzada segons criteris geogràfics, semàntics, i interpretatius, es posarà a l’abast de la ciutadania mitjançant una plataforma web adaptable a dispositius mòbils. La clau d’aquesta fase del projecte serà l’actitud participativa dels usuaris, que podran fer seleccions de peces, edificis, textos, etc., de manera específica o mitjançant cerques, criteris preestablerts o etiquetes per tal d’elaborar itineraris personalitzats, compartibles i consultables. Les dades anonimitzades d’aquestes seleccions estaran disponibles pels usuaris, mostrant l’escala d’acceptació i interès dels diversos elements patrimonials incorporats al producte, i també estaran a l’abast dels agents implicats en la gestió del patrimoni, fet que aportarà claus d’interpretació de fluxos de visitants i punts d’interès, entre d’altres.

El projecte tracta no només de facilitar l’accés ciutadà al patrimoni modernista i proporcionar un retorn social del coneixement existent sobre el mateix, sinó també d’obrir noves possibilitats d’interpretació sorgides de la confrontació amb el conjunt de material disponible i expressades per mitjà de les visites proposades pels experts. 

Finalment, destacar que entre els sectors específics d’atenció pel que fa a la difusió del producte un cop finalitzat el projecte hi ha el del sector educatiu a pràcticament totes les etapes, però també serà essencial contactar amb els agents vinculats al turisme cultural ja sigui des de l’associacionisme com des de l’emprenedoria, en tant que disposaran d’un aplec de recursos oberts per dinamitzar les seves propostes i obtenir dades rellevants d’usos i preferències. A més, és altament possible que la utilització i la reutilització del recurs que preveiem elaborar propiciï la detecció de punts de vista i relacions inicialment no previstes.