dimecres, 30 de novembre del 2016

Les "Dames de Cerdanyola", futur BCIN

Ens ha omplert de satisfacció quan, avui, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat la RESOLUCIÓ per la qual s'incoa expedient de declaració de bé cultural d'interès nacional a favor del Tríptic de les Dames.

Fruit d'un llarg procés de recuperació i treball interdisciplinari, els famosos vitralls aviat tindran reconegut el paper que representen dins del panorama del patrimoni cultural català. I, simbòlicament, però també legalment, aquest patrimoni serà una mica més de tots i totes.La mirada de l'altreEl MAC hem estat copartíceps d'aquest engrescador projecte que vincula la creació artística i la societat del seu entorn.

El pla ha consistit en crear 11 parelles formades per artistes professionals i per artistes amateurs, aquests últims usuaris de serveis de salut mental del Parc Sanitari de Sant Boi. El projecte global parteix d'unes visites i tallers que els usuaris i professionals del Centre de Salut Mental del CAP de Cerdanyola Ripollet van fer al museu. A partir dels vitralls modernistes i de la figura de l'artista Ismael Smith, que va ser reclós en un centre psiquiàtric al final de la seva vida, es van començar a establir relacions i diàlegs entre l'art i la salut mental. 

Aquestes parelles han elaborat 11 obres conjuntes que combinen diverses modalitats artístiques: des de la pintura a l'escultura passant pel grafitti o el collage. que finalment va culminar amb una exposició a la sala de la Biblioteca Central de Cerdanyola que es va inaugurar el passat 10 d'octubre. A aquesta exposició també l'acompanyava la projecció d'un documental on ha quedat palès tot el procés creatiu i el treball en equip realitzat.

En el projecte han col·laborat diferents tècnics, artistes i dispositius de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Cerdanyola del Vallès, Montcada i Ripollet. A més de l'Ajuntament de Cerdanyola, també han participat activament uns altres equipaments i entitats de la ciutat com el Museu d'Art, l'Ateneu, el Casal de Joves, l'Associació d'Artistes Plàstics i altres artistes professionals. Destacar també el suport de l'entitat Associació Activament.

Es tracta d'un projecte comú que combina il·lusió, motivació i treball en equip. Un projecte social, cultural i, especialment, humà que es duu a terme per acostar espais comunitaris de creativitat, redescobrir habilitats i possibilitar vincles a la població atesa. En definitiva, l'objectiu és afavorir l'apoderament dels participants i lluitar contra l'estigma vinculat a la salut mental.

Que no ens preguntin més per a què serveix un museu! I, sobretot, no deixeu de veure el documental!