dimarts, 19 de juny del 2018

Entusiasme. El repte i l’obstinació en la Col•lecció MACBA

L'exposició itinerant Entusiasme. Elrepte i l’obstinació en la Col•lecció MACBA, que vam inaugurar al MAC el passat 15 de juny, és un projecte que aborda la contemporaneïtat des d'una perspectiva optimista, persistent i apassionada. Un concepte directe que, en lloc de situar les obres dins d'un àmbit temàtic o cronològic determinat, s'erigeix com un tot específic.

En termes generals, l'entusiasme s'entén com un procés subjectiu d'exaltació de l'ànim, en què la passió i el fervor actuen com a detonant emocional d'allò que es vol aconseguir. Mitjançant una anàlisi plural del concepte, el projecte revisa la col·lecció del MACBA amb l'objectiu d'escenificar i contrastar tot un seguit de comportaments i actituds sensibles a aquesta excitació. Una posició ferma i obstinada que s'allunya d'actituds ingènues o simplement alegres i aposta per qüestions de confiança, resistència i furor a diferents nivells.

El comissari de l'exposició, David Armengol, explica que "l'exposició es pot considerar un recull d'artistes tenaços i persistents en els seus treballs, una exposició itinerant i flexible que dialoga de manera diferent amb cada un dels museus que l'acullen".

Armengol ha buscat mostrar diferents aproximacions al concepte entusiasme, en el que de fet són maneres d'apropoar-se a l'art contemporani i les arts visuals, com podrien ser els artistes que creen el seu propi món. Altres possibles aproximacions basades en l'acte entusiasta serien la potència creativa de la vida quotidiana, la càrrega performativa del cos, l’activisme de caire social i la posada en crisi de la pròpia noció d'art.

Els artistes presents a la mostra són Ignasi AballíVito AcconciMaja BajevicMarcel BroodthaersAnne-Lise CosteEsther FerrerPeter FriedlRichard HamiltonEmanuel LichaGordon Matta-ClarkCildo MeirelesYounès RahmounTere RecarensÀngels RibéDieter RothMireia Sallarès i Zush.

 Entusiasme. El repte i l’obstinació en la Col·lecció MACBA és una exposició itinerant del Programa d’Arts Visuals de l’Oficina de Difusió Artística (ODA) de la Diputació de Barcelona, organitzada en conveni amb el Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) i en col·laboració amb els municipis que l'acullen. 

Es podrà visitar al MAC  fins el proper 2 de setembre de 2018.
5è Congrés Internacional d’Educació i Accessibilitat a Museus i PatrimoniBarcelona va acollir els dies 14 al 16 de juny el 5è Congrés Internacional d’Educació i Accessibilitat a Museus i Patrimoni, organitzat pel Museu Marítim de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, a través de l’ ICUB – Institut de Cultura de Barcelona, l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Sota el títol de Planificació i Gestió. Accés als continguts es va debatre, intercanviar i reflexionar sobre la gestió de l’accessibilitat a les institucions culturals com una responsabilitat compartida, i l’aposta per un canvi en la concepció dels continguts, cap a uns continguts atractius per a totes les persones.

En aquest marc, el dijous 14 de juny el director del MAC va presentar al Museu Marítim de Barcelona la comunicació "Els vitralls de les dames de Cerdanyola amb els 5 sentits. Experiència sensorial de les dames de Cerdanyola". Una experiència singular que ha engegat fa poc el MAC, com ja us vam explicar en una altra entrada d'aquest bloc.