dijous, 29 de desembre del 2016

El Palau dels Artesans. El Palau Güell
El passat 15 de desembre vam inaugurar l'exposició temporal El Palau dels Artesans. El Palau Güell, que es podrà veure fins el 2 d'abril del 2017 a la planta baixa.

El Museu d’Art de Cerdanyola, un dels edificis modernistes més carismàtics del municipi, acollim aquesta exposició dedicada una de les obres més emblemàtiques projectades per Antoni Gaudí: el Palau Güell de Barcelona. Aquesta exposició, a través de les fotografies de Ramon Manent i els textos de la comissària Raquel Lacuesta, ens explica l’arquitectura, l’espai, les arts aplicades i els oficis artístics de l’edifici, que avui és Patrimoni Mundial de la UNESCO.

El Palau dels Artesans vol posar en valor el treball dels nombrosos artesans, artistes, industrials i operaris que van participar en l'execució dels elements decoratius del Palau Güell en totes les seves arts aplicades: fusta, forja, vitrall, pedra, ceràmica, guadamassil, teixit o pintura. Petites grans joies de l'edifici que ens arriben projectades gràcies a Ramon Manent, especialista en fotografia de l'art amb més de 40 anys de professió.


El recorregut expositiu que acompanya les imatges ha estat elaborat per la comissària Raquel Lacuesta, historiadora de l'art i estudiosa de l'obra i la personalitat de Gaudí. L'exposició permetrà al visitant descobrir les formes, peces i estructures singulars que resten amagades a cada estança i racó d'aquest palau urbà construït per Gaudí a finals del segle XIX.


dimecres, 14 de desembre del 2016

Modernisme: Accés Obert

Gracmon (Grup de recerca en Història de l’Art i el Disseny Contemporanis, Departament d’Història de l’Art) i Anterrit (Grup de recerca Anàlisi Territorial i Desenvolupament Regional, Departament de Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regional), de la Universitat de Barcelona, estan desenvolupant el projecte Modernisme: Accés Obert, en el qual hi participa el MAC.


Modernisme: Accés Obert té com a objectiu principal la creació d’un recurs únic per a l’estudi i la difusió del patrimoni històric, artístic i cultural del modernisme. Aquest producte abastarà tot el territori català, serà obert i accessible via web i dispositius mòbils i inclourà un entorn on es fomentarà la creació d’itineraris propis per part dels usuaris, que disposaran d’un marc de referència definit pels especialistes de cadascun dels equips integrants d’aquesta iniciativa. Modernisme: Accés Obert serà el producte d’una tasca de recerca i desenvolupament a tres nivells: historicoartístic, geogràfic i tecnològic, amb implicació ciutadana i ús d’un volum i una diversitat notable de dades. Es tracta de respondre al repte social de l’accés universal a un patrimoni sigularment rellevant de Catalunya, tant per la seva significació social i cultural com per la seva  importància com a vector econòmic.

El projecte, planificat per ésser finalitzat el febrer de 2017, parteix de la constatació que el coneixement sobre el modernisme —en forma de metadades— actualment es troba distribuït en un gran nombre i diversitat de fonts, tant obertes i plenament accessibles a la ciutadania com d’accés restringit o bé concebudes com quelcom difícilment optimitzable per un ús general. Així doncs, es contempla la construcció d’una base de dades temàtica sobre el modernisme, que concentraria i relacionaria aquesta informació, tan fragmentada actualment.

Les metadades aportades a aquesta base de dades constituiran l’origen d’una gran capa de contingut agregat, on s’hi afegiran diversos tipus de materials oberts sobre els elements del modernisme situats dins l’abast del projecte. Aquests s’etiquetaran, es geolocalitzaran i es jerarquitzaran a partir d’una tasca interpretativa i documental duta a terme pel Gracmon, grup de referència en la recerca sobre el Modernisme amb més de 25 anys d’experiència en aquest àmbit. Un cop organitzat, l’aplec de metadades i materials serà acarat i analitzat a partir de les dades disponibles sobre freqüentació i usos de la mà d’Anterrit, grup de recerca que des de 1997 se centra en l’anàlisi territorial i en la definició d’estratègies de desenvolupament sostenible en entorns tant rurals com urbans. Un cop obtinguts els resultats, es proposaran rutes en funció de discursos coherents i itineraris ajustats a diversos perfils i necessitats del públic.

Aquesta gran capa oberta de continguts relacionals, organitzada segons criteris geogràfics, semàntics, i interpretatius, es posarà a l’abast de la ciutadania mitjançant una plataforma web adaptable a dispositius mòbils. La clau d’aquesta fase del projecte serà l’actitud participativa dels usuaris, que podran fer seleccions de peces, edificis, textos, etc., de manera específica o mitjançant cerques, criteris preestablerts o etiquetes per tal d’elaborar itineraris personalitzats, compartibles i consultables. Les dades anonimitzades d’aquestes seleccions estaran disponibles pels usuaris, mostrant l’escala d’acceptació i interès dels diversos elements patrimonials incorporats al producte, i també estaran a l’abast dels agents implicats en la gestió del patrimoni, fet que aportarà claus d’interpretació de fluxos de visitants i punts d’interès, entre d’altres.

El projecte tracta no només de facilitar l’accés ciutadà al patrimoni modernista i proporcionar un retorn social del coneixement existent sobre el mateix, sinó també d’obrir noves possibilitats d’interpretació sorgides de la confrontació amb el conjunt de material disponible i expressades per mitjà de les visites proposades pels experts. 

Finalment, destacar que entre els sectors específics d’atenció pel que fa a la difusió del producte un cop finalitzat el projecte hi ha el del sector educatiu a pràcticament totes les etapes, però també serà essencial contactar amb els agents vinculats al turisme cultural ja sigui des de l’associacionisme com des de l’emprenedoria, en tant que disposaran d’un aplec de recursos oberts per dinamitzar les seves propostes i obtenir dades rellevants d’usos i preferències. A més, és altament possible que la utilització i la reutilització del recurs que preveiem elaborar propiciï la detecció de punts de vista i relacions inicialment no previstes.


dimecres, 30 de novembre del 2016

Les "Dames de Cerdanyola", futur BCIN

Ens ha omplert de satisfacció quan, avui, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat la RESOLUCIÓ per la qual s'incoa expedient de declaració de bé cultural d'interès nacional a favor del Tríptic de les Dames.

Fruit d'un llarg procés de recuperació i treball interdisciplinari, els famosos vitralls aviat tindran reconegut el paper que representen dins del panorama del patrimoni cultural català. I, simbòlicament, però també legalment, aquest patrimoni serà una mica més de tots i totes.La mirada de l'altreEl MAC hem estat copartíceps d'aquest engrescador projecte que vincula la creació artística i la societat del seu entorn.

El pla ha consistit en crear 11 parelles formades per artistes professionals i per artistes amateurs, aquests últims usuaris de serveis de salut mental del Parc Sanitari de Sant Boi. El projecte global parteix d'unes visites i tallers que els usuaris i professionals del Centre de Salut Mental del CAP de Cerdanyola Ripollet van fer al museu. A partir dels vitralls modernistes i de la figura de l'artista Ismael Smith, que va ser reclós en un centre psiquiàtric al final de la seva vida, es van començar a establir relacions i diàlegs entre l'art i la salut mental. 

Aquestes parelles han elaborat 11 obres conjuntes que combinen diverses modalitats artístiques: des de la pintura a l'escultura passant pel grafitti o el collage. que finalment va culminar amb una exposició a la sala de la Biblioteca Central de Cerdanyola que es va inaugurar el passat 10 d'octubre. A aquesta exposició també l'acompanyava la projecció d'un documental on ha quedat palès tot el procés creatiu i el treball en equip realitzat.

En el projecte han col·laborat diferents tècnics, artistes i dispositius de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Cerdanyola del Vallès, Montcada i Ripollet. A més de l'Ajuntament de Cerdanyola, també han participat activament uns altres equipaments i entitats de la ciutat com el Museu d'Art, l'Ateneu, el Casal de Joves, l'Associació d'Artistes Plàstics i altres artistes professionals. Destacar també el suport de l'entitat Associació Activament.

Es tracta d'un projecte comú que combina il·lusió, motivació i treball en equip. Un projecte social, cultural i, especialment, humà que es duu a terme per acostar espais comunitaris de creativitat, redescobrir habilitats i possibilitar vincles a la població atesa. En definitiva, l'objectiu és afavorir l'apoderament dels participants i lluitar contra l'estigma vinculat a la salut mental.

Que no ens preguntin més per a què serveix un museu! I, sobretot, no deixeu de veure el documental!

dimarts, 25 d’octubre del 2016

Les propostes artístiques de Curro Claret creades amb gent de CerdanyolaDivendres 21 d’octubre vam inaugurar al MAC la mostra 'Més enllà de les aparences. Alguns projectes de Curro Claret i de gent de Cerdanyola'.


Curro Claret és un dissenyador que ha donat un pas de gegant en la implicació del disseny amb l'entorn social i la realitat que l'envolta. L'exposició és una realització feta per treballar amb diferents persones d'àmbits diversos de la societat de Cerdanyola del Vallès. Des de la creació conjunta amb Curro Claret experimentaren la possibilitat de transformar, a través del disseny, objectes en desús per fer front a problemàtiques i necessitats del nostre entorn. 
Adjuntem el text d'Óscar Guayabero i que explica bé aquesta exposició:

 
Més enllà de les aparences 

Dins del cicle "Vells oficis.
Noves mirades", el dissenyador Curro Claret presenta una petita recopilació de treballs de diferents moments de la seva trajectòria amb un nexe comú: són objectes oberts que, sense l'acció de l'usuari, estan inacabats. Així, al marge de processos, en aquests objectes, l'acte manual, la presència humana, no tan sols és present en la seva configuració, sinó  que és imprescindible en el seu ús. Introduir una artesania de l'ús suposa un salt al buit molt interessant.
Quan l'usuari acaba l'objecte, el fa. És a dir, la cosa es fa objecte amb l'ús. L'apropiació del destinatari desplaça el focus del dissenyador a les persones. Curro Claret sempre es situa en un pla indefinit, entre instigador i observador, entre provocador i servicial. Ell planteja l'objecte i el deixa en mans d'altres que esdevenen elements actius i definitoris del resultat final. Hi ha la voluntat expressa de perdre part del control del procés. Tan sols hi ha algunes premisses en les quals insisteix: la cura pels materials (encara que aquests vinguin de l'abocador) i el rigor en el procés. D'aquesta forma anul·la part de l'autoria, però vetlla per la qualitat del resultat. 

No obstant això, hi ha alguna cosa que supera la capacitat, el rigor i els referents amb els quals treballa Curro Claret, la seva actitud. És molt interessant com aconsegueix teixir una xarxa de complicitats i amistats barrejant sense solució de continuïtat alta i baixa cultura, detalls entranyables i respecte. Es podria dir que Curro mima els materials, com deia, encara que siguin de rebuig; però el que descobreixes analitzant la seva obra és que en realitat el seu material són les persones, persones que participen en els processos de disseny i fabricació dels seus objectes. I aquí sí que l'artista és un veritable orfebre, una artesà de les persones. 

Sovint el resultat és cru, directe, sense ensucrar. Curro Claret acostuma a deixar els projectes en el punt just de definicióen què altres persones començarien a polir arestes amb el propòsit d'agradar. En canvi la força de les seves peces és just deixar entreveure part del procés en el resultat final. Fins i tot busca no controlar totalment la definició dels objectes, perquè serà qui els utilitza qui els acabi de "fer". 

En aquesta exposició, tindrem cinc versions de projectes seus, vistos per cinc persones diferents de Cerdanyola. No cerca l'aplaudiment; en realitat espera que les versions siguin crítiques. Seran peces fora de control que, tanmateix formaran part de la narrativa expositiva, perquè el que veurem serà artesania de l'ús, d'un artesà de les persones. 


La mostra es podrà veure a la sala d'exposicions temporals fins el 31 de desembre.


divendres, 14 d’octubre del 2016

Andròmines miraculoses...

Les inquietud sobre el nostre esta físic han estat sempre un motor important per a la invenció d'aparells i productes, que s'han mogut entre uns fonaments científics i tecnològics i uns resultats fantàstics. Andròmines miraculoses. Entre la màgia i la ciència, és el títol de la nova mostra de la sèrie de Coincidències insòlites que es podrà veure al Museu d'Art de Cerdanyola fins l'1 de novembre.


Amb el suport de la Diputació de Barcelona, els museus Palau Mercader (Cornellà), Tomàs Balbey (Cardedeu), de Viladecans i el MAC hem aportat aparells i enginys diversos per construir aquesta mostra. L'aportació concreta del MAC ha estat el famós llapis Termosan, que es fabricava als antics Laboratoris Domènech, actual seu del museu. Al llapis i publicitat de l'època els acompanya una gravació publicitària dels anys 30.
dilluns, 10 d’octubre del 2016

Inaugurada la mostra "Fantosfreak al Festival de Cinema de Sitges"
La inauguració de la mostra Fantosfreak al Festival de Cinema de Sitges va tenir lloc el divendres dia 7 d’octubre a l’Espai Arc del MAC. Es tracta d'un projecte absolutament diferent al que hem fet fins ara, molt vinculat amb la nostra línia de treball amb el sector jove, l'audiovisual i la potencació de nous valors creatius..

L’associació de cinema cerdanyolenca Fantosfreak col·labora des de fa anys amb el Festival Internacional de CinemaFantàstic de Sitges, a través de la Sitges ZombieWalk, una multitudinària passejada zombie, realitzant els anuncis i el cartellisme de l’esdeveniment.

Aquesta mostra ens acosta a la feina feta per l'entitat Fantosfreak al Festival a través d’audiovisuals, cartells i material inèdit. La inauguració coincideix amb l’inici de l’edició del 2016 del Festival de Sitges i s'hi van poder veure els audiovisuals a la sala d'actes en pantalla gran. 


Aquesta mostra s’emmarca, com dèiem, en el programa de joves del MAC amb la voluntat d’aproximar nous valors locals a la ciutadania, ja que Fantosfreak és més conegut pel festival que duu el seu nom més que no pas per la tasca més professional que desenvolupen fora del municipi. 

Es podrà visitar fins el 27 de novembre.El MAC ja és al Visitmuseum, l'app gratuïta dels museus catalansAquesta app es va presentar públicament el passat 5 d'octubre al Museu de Badalona. El principal atractiu és oferir un recorregut pel patrimoni museístic català que permeti descobrir diferents equipaments del territori. Actualment disposa de 156 equipaments i més de 1.300 peces traduïdes a idiomes (català, castellà, anglès, francès i aranès).
 
Visitmuseum ofereix una breu presentació del museu i de les seves extensions, un recorregut pels principals àmbits i una mirada detallada a alguns dels objectes més destacats. També presenta les informacions pràctiques per a la visita i els enllaços per saber-ne més o poder compartir l’experiència a les xarxes socials.
 
Pot ser utilitzada mitjançant dispositius mòbils Android o iOS. Un dels principals avantatges és que l’aplicació es pot descarregar i usar sense connexió a Internet. També es pot consultar a través del web dissenyat per adaptar-se a les dimensions de la pantalla de l’aparell.


dimarts, 27 de setembre del 2016

El curs d'història de l'art reprèn les sessionsEl 4 d'octubre torna el cicle de conferències sobre història de l'art que organitza l'Associació d'Artistes Plàstics de Cerdanyola amb el suport del MAC.

Atès l'èxit del primer semestre, es reprenen les sessions a càrrec de l'historiador de l'art Quim Módenes que ens acostaran a diversos períodes artístics de manera divulgativa un cop al més.

Les sessions són obertes a tothom i funcionen per taquilla inversa. No cal inscripció i es desenvoluparan a la sala d'actes del MAC com ja és habitual.


Comença el [C] Screen de tardorTorna el [C] Screen que organitza l'associació [Plat Artístic] i que comença el primer cap de  setmana d'octubre amb sessions el dissabte 1 (curts catalans) i el diumenge 2 (animació per a tots els públics).
Aquesta temporada tindrem curtmetratges europeus, tant d'humor com tràgics i en general bastant crítics amb la situació social i política actual. Però tots ben interessants de veure en les nostres tardes de cinema al MAC. A més, hi haurà tres sessions especials o temàtiques: especial animació infantil, especial de ciència ficció i especial moviment (dia de la discapacitat).

En aquest enllaç podeu trobar el calendari complet i en aquest altre el llibret del programa.

dimecres, 21 de setembre del 2016

III Jornada d'Art i Joves


La Jornada d’Art i Joves és una petita mostra, però molt variada, de creacions d’artistes locals que tenen dos denominadors comuns: la creativitat i la joventut: fotografia, pintura, curtmetratges, música, escultures, grafitis… tot l’art tenia cabuda als jardins del MAC.

L’objectiu d’aquesta Jornada, organitzada conjuntament amb el Servei de Joventut i el Casal de Joves, és mostrar al públic la tasca que desenvolupen joves nous valors de Cerdanyola en qualsevol àmbit de l’art i contribuir a difondre el seu treball. De moment s’han fet dues edicions amb molt bona resposta, i la tercera -que va tenir lloc el passat 17 de setembre- ha estat igualment un èxit.
Per un dia, el jardí del museu es converteix en una exposició a l’aire lliure on es troben diferents vessants de l’art. L’activitat s’estructura en diverses parades i és amenitzada per grups i intèrprets joves de la ciutat, ja que la música és també una manifestació artística i la intenció és conjugar especialitats diferents en un mateix entorn.
Les carpes que servien d'expositor van servir per donar a conèixer el treball d'alguns joves il.lustradors: Tere Zuluaga, Quim Módenes i Sara Valero. Alhora, els participants a la darrera edició de l'Stage d'Art van poder mostrar els seus treballs resultat de la tasca tutoritzada pel ninotaire EDU el passat mes de juliol. Com és habitual, també hi van tenir cabuda joves creadors de l'Escola d'Art de l'Ateneu. 
Com a singularitat, es van presentar dos projectes molt interessants: 
- "Carrete", dirigit per Laia Martínez i Tiago Almansa dedicat a la fotografia analògica i que esperem que aviat treguin el primer número de la seva revista.
- "Tarot Fanzine", un projecte d'il.lustració que duen a terme un grup de joves i que és a punt de treure el seu segon número. Com a representant, ens va acompanyar en Marc Escatchx.
Per la tarda, va tenir lloc el ja tradicional taller de graffiti.
La jornada va ser amenitzada per joves de l'Escola de Música i pel fantàstic grup Suc de taronja.LUMINA, de Carme Miquel


El passat 16 de setembre vam inaugurar aquesta mostra temporal que podrem veure al MAC fins el 27 de novembre.


Amb l'exposicio Lumina (plural de Lumen- Llum i alhora ulls) l'obra de Carme Miquel amb la seva trajectòria de treball al voltant de la llum i el color s'endinsa en un nou llenguatge i , tot fent una mirada a l'entorn de la mostra, planteja una nova manera d'entendre el vitrall. A partir dels colors i del joc de la llum que plantegen els vitralls del Museu d'Art de Cerdanyola la Carme Miquel crea una obra que a partir de la simplicitat i dels materials sostenibles s'expressa amb els mateixos elements bàsics dels vitralls. La seva mirada directa i plena de frescor ens fa adonar que des de la nostra contemporaneïtat podem expressar de manera diferent allò que la tècnica del passat feia des del coneixement tècnic i artístic. Formes i colors creen diàlegs i jocs amb la llum i la transparència. 

La creació feta in situ en el museu tot convertint un vidre amb un nou vitrall ple d'expressió i contemporaneïtat es analitzat pel crític Jaume Vidal, que ens va acompanyar a la inauguració juntament amb la regidora de Cultura Helena Solà.

Aquí teniu un video que recull la mostra i la inauguració.dijous, 15 de setembre del 2016

Preparats per a les Jornades Europees del Patrimoni 2016!
Les Jornades Europees del Patrimoni se celebren a Europa durant un cap de setmana entre setembre i octubre. L'edició 2016 a Catalunya se celebrarà els dies 16, 17 i 18 de setembre de 2016. En el cas del MAC, a més a més, coincideix amb la celebració del 7è aniversari del museu.
Aprofitant aquest esdeveniment de promoció dels espais patrimonials, el MAC hem preparat un programa especial per a aquest llarg cap de setmana.

Hi haurà Jornada de portes obertes al museu els tres dies, amb l'afegit d'una visita guiada gratuïta el diumenge 18 a les 12h.
El tret de sortida, però, serà la Inauguració de l’exposició LUMINA de Carme Miquel el divendres 16 a les 20h. A partir dels colors i del joc de la llum que plantegen els vitralls modernistes del MAC, crea una obra amb simplicitat i materials sostenibles.
El dissabte 17, durant tot el dia, tenim prevista la III Jornada d’Art i Joves. Aquesta és una activitat que organitzem conjuntament amb el Servei de Joventut i el Casal de Joves, amb l'objectiu de mostrar al públic la tasca que desenvolupen joves nous valors de Cerdanyola en qualsevol àmbit de l'art i contribuir a difondre el seu treball. 

divendres, 2 de setembre del 2016

Presentat el programa d'activitats del segon semestre de 2016
L'alcalde Carles Escolà i a regidora de Cultura, Helena Solà, van convocar una roda de premsa  el dia 1 de setembre a la Biblioteca Central en la qual es van presentar diversos programes culturals: les noves programacions del Cafè amb lletres, de la Biblioteca Central i dels Museus de la ciutat.

Els tècniques i tècnics dels diversos programes i equipaments municipals implicats van ser presents en l'acte i van intervenir fent un repàs de les noves propostes. El responsable de parlar del MAC va ser el director, en Txema Romero.

Pel que fa al MAC, noves exposicions tant de caràcter històric com contemporani, tot destacant també la III Jornada d'Art i Joves, la continuació de la mostra de curtmetratrges [C] Screen (organitzada per Plat Artístic), una nova edició del Nit Lab, visites guiades i tallers familiars complementen l'activitat més destacada.

dijous, 30 de juny del 2016

Els vitralls de les Dames de Cerdanyola al congrés de Troyes

Del 4 al 8 de juliol se celebra a la ciutat francesa de Troyes el XXVIII Colloque International du Corpus Vitrearum, amb el títol Le vitrail dans la demeure, des origines à nos jours. Vitrer et orner la fenêtre. Al llarg del congrés, es podrà veure una instal.lació amb un plafó explicatiu dels vitralls de Cerdanyola i un video, elaborats per Txema Romero (director del Museu d’Art de Cerdanyola) i Jordi Bonet (de l’empresa J. M. Bonet, que va ser la responsable de la seva restauració). 

El congrés vol posar al dia la recerca sobre vitralls dels 14 països que formen part del Corpus Vitrearum International, i la invitació a participar-hi i difondre les Dames de Cerdanyola representa un reconeixement a la tasca feta fins ara, a més a més de donar-hi ressó internacional.

Podeu veure el programa i informació més àmplia sobre el congrés aquí. 
dimecres, 29 de juny del 2016

Ismael Smith i el fons d'armari
El 28 de juny a les 19.30 h va tenir lloc al museu a questa conferència en el marc del Dia internacional de l’orgull gai a càrrec del col·lectiu Equipo Palomar (Mariokissme + R. Marcos Mota) sobre el projecte becat per la Sala d’Art Jove en col·laboració amb el Museu Nacional d'Art de Catalunya al voltant de la figura d’Smith i la seva peculiar visió de l’art i la identitat sexual.


Equipo Palomar, col·lectiu afincat a Barcelona, van parlar del seu projecte "Ismael Smith i el fons d'armari" tot prenent la figura d'aquest artista com a eix per rellegir l'època del modernisme tardà sota una visió queer. Durant la xerrada, van mostrar part de la seva investigació i materials resultants del laboratori que van activar durant la segona meitat de 2015; procés creatiu i de discussió per ampliar la limitant visió heterosexista de la història, complexitzant-la per entendre d'on venim i quins errors no repetir.El MAC acull l’exposició itinerant “Premi LOOPDiscovery”El dijous, 9 de juny, a les 20 h, es va inaugurar al Museu d’Art de Cerdanyola l’exposició Premi LOOPDiscovery, en la seva edició de 2016. El premi neix el 2015 a iniciativa de LOOP Barcelona, amb l’objectiu d'apostar i reconèixer la recent producció de vídeos i films d'artistes visuals, a través d'una convocatòria oberta a la comunitat artística internacional.

L’exposició reuneix les 10 peces que van ser seleccionades per un jurat professional, juntament amb el vídeo més votat pel públic a través del canal online de Discovery. El guanyador d’aquesta edició del Premi LOOP Discovery va estar Igor Simic (Sèrbia, 1988) amb l’obra “Melancholicdrone” (2015). Els altres artistes presents a la mostra són StijnDemeulenaere, Pol González Novell, Louis Henderson, Daniel Jacoby, David Krippendorff, LaurenMoffatt, Daniel Monroy Cuevas, Paloma Polo,Johanna Reich i JaniRuscica.

Aquesta exposició s’emmarca en l’edició 2016-2017 del Programa d’exposicions itinerants del Departament de Cultura de la Generalitat. A través d’aquest Programa, s’ofereixen mostres d’art contemporani als municipis amb la voluntat d’acostar aquesta disciplina als ciutadans i ciutadanes, en cooperació amb els ens locals.


La mostra es podrà veure fins el 31 d’agost.


dilluns, 13 de juny del 2016

Un mes de fires!Després d'haver participat a la Festa Modernista del Roser de Maig a la nostra ciutat, l'arribada del bon temps coincideix amb dos esdeveniments importants en l’àmbit del modernisme.

Així,  novament, el MAC ha estat present a la Fira Modernista de Terrassa entre els dies 6 i 8 de maig. Igual que en les edicions anteriors, vam comptar amb una parada informativa, on el personal del MAC, amb el suport d’alguns estudiants de pràctiques, vam poder apropar el museu a la gent i difondre'n els continguts i activitats que hi duem a terme.
 
L'altre esdeveniment on el museu ha estat present ha estat la Fira Modernista de Barcelona, celebrada a l’Eixample entre els dies 3 i 5 de juny. A diferència d’edicions anteriors, aquest cop el MAC ha tingut parada pròpia.

La participació en aquests esdeveniments té com a objectiu difondre entre el gran públic el museu, el seu patrimoni i les activitats que s’hi desenvolupen.

dimarts, 7 de juny del 2016

Lluís Clapés. CeràmicaDes del passat 27 de maig, l'Espai Arc del MAC acull una mostra de ceràmiques de Lluís Clapés, inspirades en el projecte de la columna utòpica de Brancusi i que permet apropar-se a la seva obra dels darrers anys, d'una força primitiva i mítica ancestral ben especial.

Lluís Clapés és un artista sabadellenc amb una dilatada i àmplia formació iniciada a l'Escola Industrial d'Arts i Oficis de Sabadell, que ha passat pels tallers dels mestres Llorens Artigas i Antoni Comella i s'ha format en estades a Itàlia i Anglaterra. Clapés va donar les gràcies per la seva carrera artística a la seva família i molt especialment al seu pare, amant de la cultura i les arts que ja de ben petit el va dur a una biennal d'art que es celebrava a Sabadell i on va decidir que volia ser ceramista.

A la inauguració, el comissari de la mostra, Manuel Guerrero, va destacar l'evolució permanent de l'obra d'en Lluís Clapés, "des de la fragilitat dels objectes de ceràmica a la potència i contundència de les peces que es poden veure al MAC Can Domènech, més conceptuals".


La mostra de ceràmiques de Lluís Clapés romandrà al MAC fins al 31 d'agost.
Homenatge a Enric GranadosDes del 14 de maig, el 
MAC acull la mostra ‘L’empremta d’Enric Granados. Entre el drama i el mite‘, coincidint amb el centenari de la mort del músic. Es tracta d’una exposició que forma part del programa ‘Coincidències insòlites‘, que reuneix peces de diversos museus de la Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona amb un nexe en comú. Entre ells també materials del MAC.

La figura del compositor lleidatà té una presència destacada a les col·leccions dels museus de la Xarxa de Museus de la Diputació de Barcelona. A partir d’aquests fons es planteja un breu recorregut que aborda la seva figura i l’impacte de la seva mort en plena guerra mundial, la font d’inspiració i la connexió amb Goya i, finalment, el seu cercle d’amistats amb intel·lectuals, artistes i personatges de l’època.

En el marc dels actes que Cerdanyola del Vallès va dedicar a Enric Granados, el mateix dissabte 14, a les 19h, va tenir lloc el concert “Enric Granados. Homenatge a un somiador”, interpretat per l’Orquestra Simfònica Victoria de los Ángeles sota la direcció de Pedro Pardo.


L'exposició es podrà visitar a Cerdanyola fins al 8 de juliol. Posteriorment, s’instal·larà a la Fundació Palau de Caldes d’Estrac (del 8 de juliol a l’1 de setembre), el Museu d’Arenys de Mar (del 2 de setembre a l’11 d’octubre), el Museu d’Art de Sabadell (de l’11 d’octubre al 25 de novembre) i el Museu Abelló de Mollet del Vallès (del 25 de novembre al 26 de febrer del 2017).dijous, 5 de maig del 2016

La Festa Major del Roser de Maig i el mercat modernista


Comença a ser tradició que la festa Major del Roser de Maig tingui regust modernista, igual que els anys anteriors, ambun eix principal vertebrat al voltant del mercat que se situa al centre de la ciutat: la Fira Modernista del Roser de Maig. Novament, van poder participar de les festes personatges reals com Ismael Smith, Enric Granados o Josep de Togores i de fantasia com les Dames del vitralls modernistes.I el Museu d'Art hi vam aportar diverses activitats i propostes durant el cap de setmana del 30 d'abril i 1 de maig.:

. Diversos tallers demostració: escultura, vidre, mosaic... amb la participació de l'Associació d'Artistes Plàstics de Cerdanyola.
. La tradicional exposició de bonsais al jardí del museu, que organitzen els Amics del Bonsai de Cerdanyola.
. Durant tot el cap de setmana l'accés al museu va ser lliure, i excepcionalment també es va obrir dissabte al matí d'11 a 14h i el dia 1 de maig que habitualment és tancat.
. Diumenge a les 11h hi havia organitzada una visita guiada al museu i un petit itinerari modernista per l'entorn que va agrupar 47 persones (gens malament!).
. Durant el cap de setmana també es va poder veure al vestíbul del museu el cartell original de la Festa del Roser de Maig d'enguany i alguns esbossos que ha fet l'artista MARÍA MARTÍNEZ (autora del projecte Lula i Cocó).Igual que en anys anteriors, entre les parades del carrer vam instal.lar la del museu al costat de l'entrada, principal, on vam distribuir informació sobre modernisme que ens havien fet arribar diversos museus de Catalunya i la Diputació de Barcelona.Al nostre costat s'hi va ubicar una parada del Palau Güell de Barcelona, que van voler estar presents a la festa.dijous, 7 d’abril del 2016

Cerdanyola Screen. Festival de curtmetratges 2016
Organitzat per l'entitat [Plat Artístic], el festival [C] Screen es desenvoluparà al llarg de tot el 2016 amb dues parts. La primavera estarà dedicada al curtmetratge de dansa i la tardor al curtmetratge de ficció. Amb la col.laboració dels serveis de Cultura i Joventut de l'Ajuntament de Cerdanyola, les sessions es desenvoluparan al Casal de Joves i al museu d'Art, llevat d'una sessió que tindrà lloc a la UAB. Les sessions del MAC dels dies 27 i 29 d'abril aniran encaminades a la commemoració del Dia Internacional de la Dansa.


[C] Screen neix amb voluntat de continuïtat, i s'espera que aquesta sigui la primera edició d'un festival que es repeteixi anualment amb material audiovisual d'arreu del món. La dansa tindrà un paper destacat en el festival, un fenomen singular, ja que l'audiovisual de dansa és quelcom innovador al nostre país.

dimarts, 15 de març del 2016

Homenatge a l'artista Elisa Arimany
Elisa Arimany és l’artista amb qui el MAC inicia el cicle “Diàlegs locals”on es pretén posar en relació l’obra d’artistes cerdanyolencs actuals amb el patrimoni i la col·lecció del museu. Educada entre arquitectes i enginyers en un ambient industrial,Elisa Arimany (Sant Vicenç de Castellet, 1933) va investigar al voltant de les fórmules del gres i la ceràmica tot treballant al laboratori del fabricant ceràmic Rosa Grès, on també va poder aplicar el sentit escultòric après a l’escola Massana i a l’Escola Industrial de Sabadell. Amb tot, no va ser fins els anys 80 quan Arimany va donar un gir definitiu a la seva carrera artística, en la qual es va centrar plenament.

Les seves estructures rectilínies, la passió pel metall i la pedra i la combinació inversemblant de la fermesa opaca de l’argila i la fragilitat trasllúcida del paper van donar-li un èxit notable que va tenir el seu ressò als Estats Units, on avui dia s’hi poden trobar nombroses escultures públiques a Nova York i a Miami. Com diu Nancy G. Heller, l’obra
d’Elisa Arimany tracta de la sensualitat, el misteri i el moviment. Abstracte, però mai mecànica, la seva escultura té un sentiment inherent d’humanitat que la fa propera i accessible a l’observador.

Al MAC s’hi exposen una selecció d’obres pictòriques de grans dimensions realitzades per l’artista a la dècada dels anys vuitanta, que mantenen el seu personal referent escultòric i que reflecteixen el ball entre fermesa i fragilitat a partir dels plecs del teixit i l’ús de colors terrosos.

L'apertura de la mostra ELISA ARIMANY. SÈRIE PICTÒRICA va coincidir amb un homenatge públic el diumenge 13 de març.